PRODUCT 

믿을수 있는 기업 ENSIS와 함께하세요

ENSIS SECONDARY BATTERY


MODEL
INPUT
OUTPUT
PF
Efficiency
EU3000-12
AC 220V
12V/50A
0.98
92%
EU3000-24
AC 220V
24V/25A
0.98
92%
EU3000-48
AC 220V
48V/12.5A
0.98
93%
EU3000-53
AC 220V
53V/11.4A
0.98
93%
MODEL
INPUT
OUTPUT
PF
Efficiency
EU3100-12
AC 220V
12V/83.3A
0.98
92%
EU3100-24
AC 220V
24V/41.7A
0.98
92%
EU3100-48
AC 220V
48V/20.8A
0.98
93%
EU3100-53
AC 220V
53V/18.9A
0.98
93%
MODEL
INPUT
OUTPUT
PF
Efficiency
EU3200-12
AC 220V
12V/100A
0.98
92%
EU3200-24
AC 220V
24V/50A
0.98
92%
EU3200-48
AC 220V
48V/25A
0.98
93%
EU3200-53
AC 220V
53V/22.6A
0.98
93%
MODEL
INPUT
OUTPUT
PF
Efficiency
EU3300-12
AC 220V
12V/125A
0.98
92%
EU3300-24
AC 220V
24V/62.5A
0.98
92%
EU3300-48
AC 220V
48V/31.3A
0.98
93%
EU3300-53
AC 220V
53V/28.3A
0.98
93%(주)베러셀 본사 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 57-2, 501~508호 (평촌동 , 아이에스비즈타워) TEL : 031-381-3111 FAX : 031-381-3411

                   생산공장 : 경기도 평택시 청북음 드림산단5로 54 (주)베러셀

COPYRIGHT ⓒ 2021 By BETTERCELL. All RIGHTS RESERVED HOSTING BY BYULZZI